SODAT Protection

15.5.2018 - SODAT Protection 2.0

Nové funkce v této verzi:

 • Podpora terminálových serverů.
 • Restrikce pro blokaci stažených souborů z internetu.
 • Možnost definovat domény, na které se nebude aplikovat monitoring HTTPS provozu.
 • Monitorování stažených souborů je možné provozovat i s interním proxy serverem pomocí nové technologie proxy chaining.
 • Detekce stavu, kdy dojde k uspání a probuzení stanice.
 • Možnost nastavit monitorování souborových operací podle konkrétního procesu aplikace.
 • Nová verze nástroje pro vzdálené instalace MSI balíčků Remote Installer 2.0.
 • Konzole SODAT Protection nově upozorní na dostupné aktualizace.
 • Informace o připojeném zakázaném zařízení na základě definovaných restrikcí.
 • Možnost exportování zobrazených výsledků do souboru ze záložky Prohlížení.
 • Vyrovnávací paměť Active Directory (AD Cache) je možné aktualizovat i na vyžádání.
 • Přidána možnost zvolit hodinový rozsah v záložce Prohlížení.
 • Zpřesnění informací o aktivitách uživatele.
 • Možnost označit více stanice v záložce Počítače.
 • Drobné grafické úpravy.

Opravené chyby:

 • Monitorovací technologie podporuje i novější verze prohlížečů Google Chrome (od verze 65).
 • Opravena chyba, kdy při aktualizaci klientského MSI balíčku mohlo dojít k odregistrování souborového ovladače. Před aktualizací klientského MSI balíčku na stanicích tak doporučujeme nejdříve aktualizovat balíček Protection Agent na verzi 2.0.
 • Načítání uživatelů z bezpečnostních skupin z domény.
 • Přepínání záložek v konzoli je možné i při vyhledávání.

 

7.9.2017 - SODAT Protection 1.0.97

Rádi bychom Vám představili náš nový produkt SODAT Protection.

SODAT Protection je nástroj pro monitorování a řízení uživatelských aktivit na koncových stanicích. Řešení je založeno na technologii klient – server. SODAT Protection je možné nasadit jak v doménovém prostředí Active Directory, tak i tam, kde doménové prostředí není možné provozovat.

Skrze serverovou centrální správu lze sledovat stav monitorovaných stanic, spravovat vytvořené politiky a řadit stanice i uživatele do definovaných skupin, nad kterými lze vytvářet požadované nastavení.

SODAT Protection Agent - je provozován na koncových stanicích a slouží ke vzdálené správě stanice, komunikaci se serverem, aplikování požadovaného nastavení a odesílání logových informací o aktivitě stanice na server.

SODAT Protection Klient - generuje logové informace a provádí záznam uživatelských aktivit.

Klientské stanice s instalovaným řešením SODAT Protection jsou monitorovány na základě definovaných pravidel (politik). Záznamy o aktivitách jsou v šifrované podobně odesílány na server. Monitorovaná data jsou přenášena pro vyhodnocení v near-time režimu 1x 10 min.

Výhody centrální správy SODAT Protection

 • Možnost sledovat aktuální stav monitorovaných stanic (komunikace, správná funkčnost, čas posledních odeslaných dat, aplikované politiky)
 • Možnosti získat podobné informace o koncové stanici (operační systém, IP adresa, SID …)
 • Možnost spravovat vytvořené politiky v rámci stanice nebo pro jednotlivé uživatele
 • Možnost provádět a řídit update jednotlivých klientů
 • Možnost řadit stanice a uživatele do definovaných skupin, nad kterými lze vytvářet požadované nastavení
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.