SODAT Protection

7.9.2017 - SODAT Protection 1.0.97

Rádi bychom Vám představili náš nový produkt SODAT Protection.

SODAT Protection je nástroj pro monitorování a řízení uživatelských aktivit na koncových stanicích. Řešení je založeno na technologii klient – server. SODAT Protection je možné nasadit jak v doménovém prostředí Active Directory, tak i tam, kde doménové prostředí není možné provozovat.

Skrze serverovou centrální správu lze sledovat stav monitorovaných stanic, spravovat vytvořené politiky a řadit stanice i uživatele do definovaných skupin, nad kterými lze vytvářet požadované nastavení.

SODAT Protection Agent - je provozován na koncových stanicích a slouží ke vzdálené správě stanice, komunikaci se serverem, aplikování požadovaného nastavení a odesílání logových informací o aktivitě stanice na server.

SODAT Protection Klient - generuje logové informace a provádí záznam uživatelských aktivit.

Klientské stanice s instalovaným řešením SODAT Protection jsou monitorovány na základě definovaných pravidel (politik). Záznamy o aktivitách jsou v šifrované podobně odesílány na server. Monitorovaná data jsou přenášena pro vyhodnocení v near-time režimu 1x 10 min.

Výhody centrální správy SODAT Protection

  • Možnost sledovat aktuální stav monitorovaných stanic (komunikace, správná funkčnost, čas posledních odeslaných dat, aplikované politiky)
  • Možnosti získat podobné informace o koncové stanici (operační systém, IP adresa, SID …)
  • Možnost spravovat vytvořené politiky v rámci stanice nebo pro jednotlivé uživatele
  • Možnost provádět a řídit update jednotlivých klientů
  • Možnost řadit stanice a uživatele do definovaných skupin, nad kterými lze vytvářet požadované nastavení
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.