SODAT Analytics

15.02.2018 SODAT Analytics 1.1

Nová verze SODAT Analytics obsahuje nové možnosti vyhodnocení dat a vylepšení stávajícího rozhraní, jejichž cílem je zejména zpracování a prezentování dalších nových informací na základě poskytnutých dat ze SODAT Protection. Primárně se verze zaměřuje na rozšíření bezpečnostního auditu pohybu dat v organizaci.

Hlavní novinky:
• Přenos souborů WWW - nový report, který poskytuje informace o souborech, které jednotlivý zaměstnanci organizace nahrávali nebo stahovali z Internetu. Využívá informace získané prostřednictvím monitoringu stažených a nahrávaných souborů.
• Nová analýza anomálií – došlo k přepracování výpočtů a jednotlivých algoritmů. Kompletně byl změněn způsob vizualizace a vysvětlení jednotlivých anomálií, který je nyní přehlednější a lépe pochopitelný.
 o Nově v rámci samostatného reportu anomálií vizualizováno pomocí radarových grafů.
 o V rámci detailu zaměstnance nahrazen původní graf polar grafem.
 o Přidáno podrobnější vysvětlení důvodu anomality uživatele.
 o Přidána možnost si v rámci vybraného intervalu vývoj anomálnosti oddělení nebo zaměstnance animovat po jednotlivých dnech.
 o V reportu anomálie barevně vyznačeny dny, ve kterých se vyskytuje anomalita u některého ze zaměstnanců.
• Nová validace dat prostřednictvím stavového automatu při poškozených nebo neúplných datech

Opraveno a optimalizováno:
• Opraven timeout při zobrazení velkého počtu záznamů v reportu "Externí paměťová zařízení"
• Nemožnost zobrazit více jak 100 záznamů ve správě zaměstnanců
• Přepracovaný výběr časového intervalu pro zobrazení dat
• Provedena korektura celé řady grafických stylů

17.10.2017 SODAT Analytics 1.0.1

Vydána oprava chyby způsobující nedokončení načítání reportu "Externí paměťová zařízení" v případech, kdy se zpracovává velký počet záznamů.

27.9.2017 SODAT Analytics 1.0.0

Rádi bychom Vám náš nové produkt SODAT Analytics

SODAT Analytics zajišťuje zpracování, analýzu a vizualizaci dat monitorovaných v rámci SODAT Protection.  Pro vyhodnocení chování uživatele využívá technik strojového učení a umělé inteligence.

Vyhodnocení a analýza dat

Veškerá získaná data jsou zpracovávána automaticky v near-time režimu 1x za 10 minut. Vyhodnocení chování zaměstnance a výsledná detekce anomálního chování 1x denně. Výsledky jsou dostupné prostřednictvím responzivního webového rozhraní.

SODAT Analytics - technologie

Produkt plně využívá moderních kontejnerových systémů, virtualizace a výkonného engine pro práci s velkými objemy dat.  To umožňuje velmi rychlé a pohodlné nasazení v rámci stávající infrastruktury a bezproblémovou migraci při jejich změnách.

Produkt je postaven na moderní kontejnerové technologii Docker, provozované v rámci podkladového operačního systému CENTOS, který je následně jako virtuální stanice prostřednictvím virtualizační technologie VMware připojen do sítě organizace.

Kontejnerová technologie zajišťuje vysokou stabilitu systému a možnost rychlého update jakékoliv jeho části bez nutnosti zásahu do samotného podkladu systému.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.