A3450D01: ERROR_UNATHORIZED_ACCESS

Popis: Uživatel, pod kterým je operace vykonávána, nemá dostatečná oprávnění na vykonání příkazu. Příkaz může provést pouze člen skupiny AreaGuardNeo_Admins.

Řešení: Zkontrolujte oprávnění a akci opakujte.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.