A3450902: ERROR_ADMIN_KAKTUS_NOT_FOUND

Popis: Aplikaci Admin GUI se nepodařilo spojit s webovou službou. Tato chyba je hlášena pouze při prvním výskytu problémů.

Řešení: Zkontrolujte zda je spuštěna webová služka a aplikační pool AreaGuard Neo.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.