A3450904: ERROR_ADMIN_KAKTUS_ERROR

Popis: Chyba během vykonávání příkazu na straně webové služby. Se službou se podařilo spojit. Během provádění dotazu došlo k chybě, nebo nebylo odpovězeno v požadovaném čase (TIMEOUT)

Řešení: Zkontrolujte, zda běží webová služba AreaGuard Neo a aplikační pool v IIS managementu.

Pokud neběží, může to být protože se změnilo heslo servisnímu účtu IIS.

Chyba může být způsobena zákazem spouštění dávkových příkazů v GPO, která přepisuje lokální politiku (CC – Windows settings – Security settings – Local policies – User rights assignment – Log on as a batch job: Zde nastavit oprávnění, pod kterým běží aplikační pool, tedy účet AreaGuardNeo_iis)

Chybně nastavená podpora. Net Framework 2.0 u aplikačního poolu AreaGuard Neo v IIS. Více informací je možné získat z detailního výpisu chyby.

Chyba také může souviset s chybějícími knihovnami AreaGuard Neo serveru, které jsou uloženy v programové složce "AreaGuard Neo\Server\db\conf\NASF_WebService_ReportSet\Directory\Bin", jedná se především o knihovnu "NASF_Trace.dll".

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.