A3450903: ERROR_ADMIN_NOT_ALLOWED_TO_RUN

Popis: Nemáte právo spustit aplikaci Admin.exe. Chyba je hlášena při pokusu o spuštění aplikace Admin, jestliže SID uživatele nebo skupiny uvedený v registru se neshoduje se SID uživatele nebo některé ze skupin, do kterých naleží.

Řešení: Zkontrolujte zda je uživatel členem skupiny AreaGuardNeo_Admins, která má právou spouštět Admin GUI.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.