4. Internetová Informační Služba (IIS)

Web AreaGuard Neo - ReportSet je nezbytná součást aplikace pro vyhodnocování stavu stanic, klíčů a dalších informací viditelných v administrátorské konzoli. Zprostředkovává dotazy do a odpovědi z databáze pro administrátorskou konzoli.

Kromě webu se v IIS objeví i vlastní aplikační fond (Application Pool) AreaGuard Neo - ReportSet, který musí správně běžet pod .NET Framework verze 2.0 v klasickém módu (Managed Pipeline Mode) a pod účtem AreaGuardNeo_IIS. Pod tímto aplikačním fondem web běží na portu 45682 (automaticky výjimka ve Windows Firewall).

Nutné součásti IIS jsou ASP.NET (2.0) a autentizace Windows. Jelikož instalátor AreaGuard Neo tyto součásti před instalací kontroluje, není prakticky možné tady narazit.

Jakmile AreaGuard Neo - Admin přestane zobrazovat logy, problém budem směrem k IIS. Konkrétně k aplikačnímu fondu. Zkontrolujte vždy toto:

- běží pod .NET 2.0

- běží vůbec?

- pokud neběží, tak proč?

- nejde spustit = účet AreaGuardNeo_IIS má změněné heslo nebo jiný problém

- nic z předchozího = pravděpodobně nevidí do databáze AreaGuard Neo - ReportSet.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.