Co je potřeba udělat pro změnu vyhodnocovací stanice?

Pokud si přejete, aby sledované stanice zasílaly informace na novou vyhodnocovací stanici, je potřeba udělat následující kroky:

1. Na novou vyhodnocovací stanici si nainstalujte klientský balíček OptimUser, který dříve vygenerovala stávající (nebo původní) vyhodnocovací stanice. Je to především kvůli bezpečnostnímu certifikátu, který je potřeba mít stejný mezi všemi stanicemi (aby byla možná vzájemná komunikace).

2. Pokud stanice zasílají informace na vyhodnocovací stanici v rámci lokální sítě (LAN), bude potřeba sledovaným stanicím změnit nastavení pro odesílání informací na již novou vyhodnocovací stanici. To lze provést 2 způsoby:

- Pokud je ještě aktivní stávající vyhodnocovací stanice, tak stačí přes vyhodnocovací rozhraní OptimUser kliknout na záložku "Nastavení" -> "Pokročilé nastavení" a zde u volby pro lokální síť (LAN) přes tlačítko "Změnit..." zadejte síťový název nové vyhodnocovací stanice. Sledované stanice si toto nastavení budou postupně automaticky stahovat a aktualizovat, proto je dobré zachovat provoz původní vyhodnocovací stanice ještě několik dní (než si nastavení stáhnou všechny stanice).

- Pokud již z nějakých důvodů není možné využít hromadné změny nastavení pro sledované stanice přes původní vyhodnocovací stanici, pak bude potřeba  sledovaným stanicím nastavení upravit na každé stanici zvlášť. U každé sledované stanice je tedy potřeba ručně otevřít vyhodnocovací rozhraní OptimUser, které se nachází v umístění "C:\Program Files\OptimUser\bin\GUI\OptimUser.exe". Zde pak stačí kliknout na záložku "Nastavení" -> "Pokročilé nastavení" a přes tlačítko "Změnit..." u konfigurace pro lokální siť (LAN) zadejte síťový název nové vyhodnocovací stanice.

Jestliže se informace posílají přes internet (cloud), tak sledovaným stanicím není nutné měnit nastavení.

3. Nyní stačí novou vyhodnocovací stanici přepnout do režimu pro stahování/přijímání informací ze sledovaných stanic, což lze provést úpravou registrového klíče, kde stačí přepnout hodnotu klíče "rank-0" ze "slave" na "master", který se nachází v registrové větvi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SODATSW\OptimUser\configuration\common

Po úpravě registrového klíče prosím vyhodnocovací stanici restartujte, aby byl načten režim pro stahování/přijímání informací ze sledovaných stanic.

 

Pokud si přejete mít na nové vyhodnocovací stanici také již původní data o činnostech uživatelů, můžete si přenést databázi z původní vyhodnocovací stanice dle následujícího postupu: https://sodatsw.zendesk.com/entries/50388277-Jak-mohu-prov%C3%A9st-z%C3%A1lohu-datab%C3%A1ze-vyhodnocovac%C3%AD-stanice-OptimUser-

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.