AreaGuard

28.3.2011 AreaGuard ver. 4.1 (1173)
Aktualizace obsahuje podporu pro operační systém Windows 7 Service Pack 1. Úprava politiky při vytažení tokenu. Vylepšená podpora práce na síti. Úprava chybné obsluhy šifrovaných souborů na flash disku a síti kdy docházelo k pádu OS při kopírování velkých souborů.

17.12.2010 AreaGuard ver. 4.1 (1138)
Aktualizace obsahuje úpravy pro operační systém Windows 7 a Windows Vista. Vylepšená spolupráce s tokeny a přihlašováním. Úpravy v Recovery události.
AreaGuard AdminKit má nižší nároky na oprávnění uživatele a lze jej nyní spustit i pod Userem. Vylepšená práce s certifikáty.

31.08.2010 AreaGuard ver. 4.1 (1132)
Aktualizace obsahuje úpravy zejména pro operační systém Windows 7, kde jsou přepracovány klíčové komponenty systému tak, aby lépe reflektovaly změny mezi Windows Vista a Windows 7. V driveru AreaGuard Notes byla významně upravena práce se šifrovanými soubory na síti a doplněna kompatibilita se sdílením souborů na serveru s operačním systémem Windows Server 2008.

17.03.2010 AreaGuard ver. 4.1 (1114)
Souhrnný update aplikace přináší rozšířenou podporu spolupráce driveru s antivirovými řešeními při využívání šifrování na síti. Nově byla přidána možnost automatické výměny certifikátu u virtuálních registrových tokenů zabezpečených certifikátem. V driveru AreaGuard Notes byla přidána automatická detekce již vložených výměnných zařízení. Dále byla přidána podpora alternativních streamů pro portable aplikace.

11.12.2009 AreaGuard ver. 4.1 (1093.0)
Update rozšiřuje podporu o operační systém Microsoft Windows 7, při současném zachování kompatibility pro předchozí systémy od společnosti Microsoft. Došlo k rozšíření šifrovacího driveru produktu AreaGuard o podporu šifrování na DFS file-systému. V AreaGuard AdminKit je nově možné přejmenovat stávající bezpečnostní skupiny. Došlo také k sjednocení nouzových průvodců a generování hesel v AreaGuard Gina a Credential Provider.

10.7.2009 AreaGuard ver. 4.1 (1047.0)
Update aplikace rozšiřuje podporu operačních systémů o Microsoft Windows Vista SP2. Dále obsahuje opravy v jednotlivých modulech AreaGuard Solution (oprava možné duplicity koncovek souborů, oprava chybné žádosti o PIN, optimalizace rychlosti procházení ActiveDirectory). Přibyla i řada novinek, mezi něž patří např.: možnost načtení uživatelů podle organizační jednotky, možnost deaktivace položky ztráta PINu v nouzovém průvodci a možnost deaktivace doplňku pro MS Office.

7.5.2009 AreaGuard ver. 4.1 (1042)
Kumulativní update aplikace obsahující opravy v modulech AreaGuard Notes a AreaGuard Gina (problém s přihlašování v případě, že na stanici je nainstalován pouze modul AreaGuard Notes; nekorektní chování šifrovacího doplňku pro MS Office)

17.3.2009 AreaGuard ver. 4.1 (1040)
AreaGuard verze 4.1. Přidána podpora operačního systému MS Windows Server 2008. Přidána funkcionalita ověření používání šifrovacích klíčů. Novinky zejména v AreaGuard AdminKit (verifikace při plnění HW předmětu, podpora synchronizace se složitými AD, jedinečný identifikátor skupiny), v AreaGuard Notes(opravný patch luafv, kompatibilita s Windows Vista SP1 a Windows Server 2008).

31.7.2008 AreaGuard ver. 4.0 (1000)
Opravný patch. Novinky zejména v AreaGuard Notes (přidána záložka pro nastavení politik šifrování příloh emailů podle adresy příjemce, možnost zasílání zašifrovaných příloh uživatelům bez systému AreaGuard, k dispozici je ke stažení freeware dešifrovací software), v AreaGuard AdminKit (rozšíření politik pro doplněk MS Outlook, možnost nastavit politiky šifrování příloh emailů podle adresy příjemce, prohlížeč a filtr auditlogu v prostředí adminkitu, sledování operací provedených bezpečnostními správci, vazba tokenu na jedinečné ID instalace v rámci organizace - takto inicializované tokeny není možno použít mimo organizaci).

31.5.2008 AreaGuard ver. 4.0 (965)
Opravný patch. Přidána podpora Windows Vista SP1 CZE.

31.3.2008 AreaGuard ver. 4.0 (904)
Opravný patch. Přidána podpora Windows Vista SP1 ENG. Ovinky zejména v AreaGuard Notes(přidána záložka s nastavením šifrování podle přípon, přidána záložka pro nastavení politik šifrování příloh elektronické pošty, expirace pinu tokenu již není vázána na stanici, ale na token), v AreaGuard AdminKit (podpora přístupových práv bezpečnostních administrátorů na jednotlivé skupiny uživatelů, politika nastavení práv na správu nouzových stavů, na správu výměnných médií, nový automatický update AreaGuard AdminKit, včetně update instalační sady).

31.12.2007 AreaGuard ver. 4.0 (749)
Opravný patch. Novinky zejména v AreaGuard AdminKit (dialogy pro zadání šifrovacího klíče umožní zobrazit, tzv. KEYIDENT, podle kterého se dá vyhledat v offline situacích v databázi AdminKitu konkrétní klíč, kterým byl soubor zašifrován, doplnění politiky do AdminKit pro nastavení chování doplňku pro elektronickou poštu MS Outlook, přidána politika, která zakáže systémovým procesům zobrazení dialogu pro vložení šifrovací fráze, přidán přehled na kolika PC a v jaké verzi je AreaGuard instalován na základě zpracování backreportů, vyřešena konfliktní politika nastavení přihlášení z klávesnice v případě, že je nastavena pro stanici i uživatele).

31.10.2007 AreaGuard ver. 4.0 (733)
AreaGuard verze 4. Přidána podpora operačního systému MS Windows Vista. Novinky zejména v AreaGuard AdminKit (možnost distribuce naplněného virtuálního tokenu bez použití certifikátu, možnost evidovat tzv. prázdné evidenční klíče, úprava průvodců).
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.