AreaGuard Neo

Novější aktualizace jsou od 22.10. 2019 evidovány v článku o aktualizacích SODAT Encryption zde:
https://sodatsw.zendesk.com/hc/cs/articles/360008042400-SODAT-Encryption

 

6.8.2019 SODAT Encryption 2.5.4964

V rámci změny obchodní značky došlo k přejmenování produktu AreaGuard Neo. Nově je tento produkt distribuován pod obchodním názvem SODAT Encryption.
Došlo tak k sjednocení obchodního názvu s názvem produktu. Aktualizace provede přejmenování produktu. Nastavení ani funkcionality se tato změna nedotkne.

 

29.11.2017 AreaGuard Neo 2.2.2335

Nová verze primárně řeší podporu aktualizačního procesu operačních systémů Windows 10 na klientských stanicích, kdy během přesunu uživatelských dat v závěrečné fázi je aktualizačnímu procesu umožněno kopírovat i šifrované soubory bez přístupu k jejich obsahu. Je tak podporována aktualizace na Windows verze 1703 i 1709 bez potřeby deaktivovat šifrovací ovladač fencr.sys.

Mezi další novinky tohoto update také patří:

 • Šifrovací ovladač podporuje nové úrovně zabezpečení oprávnění k souborům tzv. Integrity Level na Windows 10, což řeší stav možného nefunkčního vyhledávání přes nabídku Start nebo nefunkční Windows Store aplikace
 • Vznikla nová služba ServiceGuard, která kontroluje stav spouštění klientských služeb AreaGuard Neo a v případě timeoutu některé služby danou službou automaticky spustí
 • SysTray ikona na klientské stanici obsahuje v přehledu Bezpečnosti dat informace o stavu konkrétní lokace, zda je lokace zašifrována a nebo zda probíhá šifrování

V rámci update byly opraveny chyby týkající se:

 • Ošetřen stav možného cyklení odesílání logů službou LogSubs v případech, kdy chybí XML soubor, ale je vytvořen jeho IDX soubor
 • Zajištěna podpora funkcionality pro novější verze OneDrive 17.3

 

08.08.2016 AreaGuard Neo 2.1.2260

Tato verze obsahuje opravu chyby verze AreaGuard Neo 2.0, kdy docházelo k příliš častému generování nového nastavení stanice a z toho plynoucího nežádoucího vytěžování serveru AreaGuard Neo a SQL serveru. Doporučuje proto všem uživatelům co nejdříve provést upgrade na nově uvolněnou verzi jak na serveru, tak na koncových počítačích.
Upozornění: Server AreaGuard Neo 2.1 nevydá nové nastavení pro klientský počítač s AreaGuard Neo 2.0, pro korektní funkci produktu je třeba aktualizovat i koncové počítače.

Součástí nově uvolněného update jsou i nové funkce, které zlepšují ovladatelnost a bezpečnost produktu:

 • Nově je možné logovat vybrané operace administrátora v rozhraní admin.exe do aplikačního Event logu systému (více o způsobu nastavení naleznete v nápovědě)
 • V rámci rozšířeného nastavení administrátorského rozhraní byl přidán nový průvodce vytvořením CRONu pro plánovaní datových scanů
 • Možnosti automatického odmazávání starších záznamů z databáze ReportSet. Nastavení je konfigurovatelné pomocí registrové hodnoty na serveru AreaGuard Neo. Nastavení pomocí registrové hodnoty
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SODATSW\AreaGuard Neo\configuration\dataRepository\removeDataOlderThan-0
  kde Value určuje, za kolik měsíců se mají data uchovávat.

V rámci update byly opraveny chyby týkající se:

 • Funkce force odinstalace, kdy dialog nenabízel žádné lokace, které musí být dešifrované
 • Úprava způsobu update jednotlivých listů v databázích produktu vedoucí k zvýšení rychlosti a spolehlivosti

 

25.02.2016 AreaGuard Neo 2.0.2221

Mezí hlavni novinky patří oficiální podpora operačního systému Microsoft Windows 10 a využití platformy .NET 4.0 pro serverové komponenty a administrátorské rozhraní. Jak bylo dříve avizováno, v návaznosti na využívání hašovací funkce SHA-256, je od verze 2.0 ukončena podpora operačních systémů Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Vista, a serverových verzí těchto systémů Windows Server 2003 R2 a Windows Server 2008. 

Zásadní změnou ve verzi 2.0 je způsobe práce s objekty v Active Directory - nově je pro ukládání struktury Microsoft Active Directory využíváno šifrované lokální cache, jejíž synchronizace je implicitně prováděna jednou za hodinu. Výsledkem je výrazné zrychlení při prvotní synchronizaci a následném spuštěni administrátorského rozhraní a současně snížení množství komunikace a vytížení Domain Controlleru. Taktéž došlo k výrazné optimalizaci jednotlivých dotazů. Četnost synchronizace je uživatelsky konfigurovatelná.

Mezi další novinky patří:

 • Export zobrazovaných logových informací do PDF. Exportováno je aktuální zobrazení informací v jednotlivých záložkách administrátorského rozhraní (Správa klientů, Lokální adresáře, Výměnná zařízení, Klíče),

 • Rozšíření možností konfigurace klienta AreaGuard Neo prostřednictvím administrátorského rozhraní v části Nástroje – Nastavení ovládací konzole, Rozšířené nastavení: možnost definovat četnost datových scanů pro konkrétní objekt, ,ožnost zkrátit nebo prodloužit platnost nově vytvářených klíčů, možnost nastavit šifrování všech výměnných zařízení pro konkrétní objekt, možnost vypnout sledování výměnných zařízení pro konkrétní objekt, možnost povolit mazání šifrovaných dat bez vlastnictví klíče pouze na základě NTFS oprávnění, možnost definice více IP endpointů a možnost nezobrazovat expirované klíče.

 • Aktualizační služba umožňující aktualizaci bez nutnosti znalosti hesla pro servisní účty. Toto vylepšení budete moci využít při následujících aktualizacích. Z toho důvodu bude nutné provést aktualizaci serveru AreaGuard Neo na verzi 2.0 před aplikováním budoucích aktualizací.

 • Možnost obnovy DRP souboru v případě jeho ztráty.

 • Možnost nastavit platnost již vytvořeného klíče v administrátorském rozhraní.

 • Z administrátorského rozhraní je možnost znovu načíst strom objektů, bez nutnosti jejího ukončení.

Rovněž došlo k opravám známých chyb a dalším optimalizacím výkonu, které vedou k vyšší stabilitě celého systému.
Mezi významnější opravy patří:

 • Prvotní nastavení uživatele se stáhne již při prvním přihlášení.
 • U všech služeb je v nastavení parametr, aby nebylo při spouštění vyžadováno ověření certifikátu (nedojde tak timeoutu při spouštění kvůli ověřování podpisu).
 • Stav balíčků klientských komponent se dokáže aktualizovat častěji a ne pouze po nainstalování dané komponenty.
 • Konzole AreaGuard Neo zobrazuje ve výchozím stavu aktuální data za poslední měsíc.
 • Pokud je konzole AreaGuard Neo spuštěná přes noc, zobrazí se dialog s žádostí o restart konzole, aby mohla být všechna data aktuální.

 

 
 
 
11.5.2015 AreaGuard Neo 1.12.2060
Aktualizace obsahuje několik nových funkcí a vylepšení. Zásadní novinkou je možnost využít systém Interních skupin nezávislých na skupinách synchronizovaných z Microsoft Active Directory. Rozsah možností konfigurace nastavení je přitom totožný se skupinou z Microsoft Active Directory. Této možnosti využijí zejména bezpečnostní správci, kteří si z bezpečnostních důvodu přejí ještě více oddělit systém AreaGuard Neo od správců domény. V této souvislosti byla také přidána možnost Sekundárního ověření pro přístup k administrátorské konzoli. Umožňuje tedy bezpečnostním administrátorům zvýšit zabezpečení systému nezávisle na ověření prostřednictvím Microsoft Active Directory.
Mezi další novinky patří možnost definovat více IP endpoint pro spojení se serverem. Jednotlivé IP endpoint jsou postupně procházeny a zjišťována odpověď serveru. Nastavení více IP endpoint umožní klientům komunikovat i v případech, kdy jsou připojeni mimo síť organizace např. prostřednictvím VPN. Nově lze take nastavit politiku pro blokování nepovolených zařízení i pro vybranou konkrétní stanici. Součástí update jsou také další drobné úpravy a opravy.

 

 
13.11.2014 AreaGuard Neo 1.11.2044
Aktualizace obsahuje hned několik zásadních novinek a vylepšení. Nejvýraznější novinkou je možnost šifrovat konkrétní výměnná média na základě jejich sériového čísla a hardware ID. Pro zjednodušení celého nastavení šifrování výměnných zařízení jsme vytvořili nového průvodce, který vás krok po kroku provede celým nastavením. Šifrování konkrétních zařízení je možné nastavit prakticky pro jakýkoliv objekt v doméně. Typicky však pro skupinu uživatelů, nebo jednotlivé uživatele. Toto nastavení je možné kombinovat s nastavením šifrování všech výměnných zařízení, kdy zařízení nastavené na základě sériového čísla má přednost.
Do záložky výměnná zařízení jsme přidali akční tlačítko umožňující zobrazit výsledné nastavení pro vybrané uživatele či stanice. Seznam nastavení je možno exportovat do CSV pro další vyhodnocení.
Na základě zpětné vazby od vás našich zákazníků jsme do AreaGuard Neo server přidali politiku umožňující na klientech administrátorům mazat šifrované soubory uživatelů.

 
11.4.2014 AreaGuard Neo 1.10.2005
Jednou z novinek této verze je také možnost nastavit výchozí šifrovací klíč pro vynucené šifrování výměnných médií. Firemní klíč lze nyní přenastavit na osobní klíč aktuálně přihlášeného uživatele. Pokud máte o nastavení zájem, kontaktujte nás pro informaci, jakým způsobem nastavení provést.
Na klientských stanicích je nyní nově také speciální nástroj „Scan_Tool.exe“, který umožní vypsání informací o zašifrovaných nebo nezašifrovaných souborech do XML výstupu. Tento nástroj je dostupný na klientských stanicích v programovém adresáři AreaGuard Neo ve složce „client\bin“. Pro jeho použití jej stačí spustit s parametry, které lze zjistit po jeho spuštění přes příkazový řádek.
Aktualizace obsahuje také opravy notifikací při odinstalaci či upravené chování při odhlášení uživatele na systémech Windows 8 a 8.1. Při šifrování na souborových serverech v předchozích verzích zůstávaly starší verze AreaGuard Neo Installeru, od této verze je již tato komponenta upravena tak, aby se při další aktualizaci mohla automaticky odebrat.
U této verze je jedna známá chyba, kdy při pokusu otevřít detail provozní chyby o problému při načítání informaci o klíči v Administrátorské konzoli dojde ke zobrazení chyby, pro kterou Vám v případě potřeby můžeme zaslat úpravu do databáze.

 
7.11.2013 AreaGuard Neo 1.9.1900

V návaznosti na zveřejnění Windows 8.1 i my přicházíme s novou verzí AreaGuard Neo, která tento operační systém plně podporuje. Díky Windows 8.1 se rozšířila podpora operačních systémů od nejstarších Windows XP SP3 až po nejnovější systém společnosti Microsoft.
Na základě pozitivního ohlasu k podpoře šifrování na souborových serverech (AreaGuard Neo od verze 1.8) jsme přidali nového průvodce v administrátorské konzoli, který Vám pomůže toto šifrování na souborovém serveru nastavit. Navíc se nyní také vytváří i speciální AreaGuardNeo_Installer_server právě pro instalaci na takovéto servery. Samotná funkce šifrování na serveru byla urychlena díky úpravám načítání uživatelských profilů a četnosti získávání jejich nastavení.
Velmi důležitou novinkou je úprava způsobu dešifrování dat před odinstalací AreaGuard Neo ze stanic. Je rychlejší, efektivnější (po prvním standardním průběhu vyzve k restartu a po opětovném přihlášení zbývající soubory dešifruje ještě před jejich otevřením) a zároveň poskytuje informace do administrátorské konzole o stavu dešifrování (procentuálně, počet souborů a jejich velikost). Byla také vytvořena nová politika umožňující mazání souborů i pokud k nim uživatel (např. administrátor) nemá šifrovací klíče.

Ani co se týče oprav jsme příliš nezaháleli. Velmi znatelné je například několikanásobné zrychlení zjišťování stavů v záložce Správa klientů. Na koncových stanicích pak například nebudou probíhat pokusy o opravu lokací, ke kterým aktuálně nejsou k dispozici šifrovací klíče.

 

15.7.2013 AreaGuad Neo 1.8.1801.500

Jednou ze zásadních novinek této verze je doplnění politiky pro šifrování výměnných médií, kdy lze nově v administrátorské konzoli nastavit, jestli bude šifrování výměnných médií na stanici pro uživatele povinné či volitelné. Dříve bylo šifrování výměnných médií buď vypnuté nebo vynucené, nyní přibyla možnost umožnit šifrování výměnných médií v případě uživatelovy potřeby. Dále jsme provedli další optimalizace související s šifrováním na File serverech (viz aktualizace 1.7.1714.500), kde dochází k výraznému snížení nároků na výkon díky úpravám při obsluze profilů, nastavení i vnitřní komunikaci komponent AreaGuard Neo. Také byla doplněna Systray ikona na klientských stanicích, která nově obsahuje také nabídku nástrojů, kde lze provést znovu načtení klíčů, vyžádat aktualizaci nastavení, provést scan lokací (dataSafeScan) nebo podrobný scan lokací (dataSafeScanTrace). V nastavení systray lze na stanici také změnit jazyk klienta AreaGuard Neo (CZ/EN).

Aktualizace obsahuje také další úpravy a opravy, například řešení problému s načítáním šifrovacích klíčů do ovladače, kdy je tento stav ošetřen změnou způsobu aktualizace nastavení v šifrovacím ovladači. Dále byla upravena kontrola patičky při zápisu šifrovaných dat, aby nemohlo dojít k vícenásobnému zašifrování souboru, kdy zápis mohl být ovlivněn kontrolou antiviru Symantec.

 
20.5.2013 AreaGuard Neo 1.7.1714.500

Významnou novinkou této verze je změna způsobu šifrování sdílených dat. Vzhledem k rostoucím požadavkům na přístup k šifrovaným datům i z  počítačů bez AreaGuard Neo nebo z jiných zařízení (např. práce na cestách nebo z domova, tablety či telefony), měníme od této verze metodu šifrování dat na síti tak, aby byla prováděna již přímo na file serveru. Tedy data jsou šifrována během čtení či ukládání souborů klientem AreaGuard Neo nainstalovaným na file serveru na základě uživatelských šifrovacích klíčů. Tedy data jsou i nadále k dispozici pouze oprávněným uživatelům. S touto změnou souvisí i defaultní vypnutí podpory šifrování dat z klientských počítačů. Prosíme proto všechny, kteří dosud využívali šifrování dat na síti původním způsobem, a chtějí jej využívat i nadále či zvažují přechod na nový způsob, aby aktualizaci AreaGuard Neo neinstalovali a kontaktovali nejdříve technickou podporu SODATSW.
Další zájemce o využívání nové funkce šifrování souborů na síti (typicky sdílených dat) prosíme o kontaktování technické podpory SODATSW či obchodní oddělení SODATSW pro domluvu o zajištění této funkcionality.

Nově jsme také přidali možnost jmenného výpisu souborů, které čekají na zašifrování či dešifrování a brání tak např. odinstalaci. Pomocí takového výpisu je možné zjistit jaké soubory a z jakého důvodu brání požadovanému stavu.

Aktualizace obsahuje také další úpravy, například řešení problému při připojení virtuálního disku ISO do Windows 8 v případě, že byla zakázána všechna nepovolená zařízení, nebo řešení pro operační systém neznámého DomainSID u cestovních počítačů a z toho následně plynoucí nemožnost vyhodnocení logů AreaGuard Neo v případě, že je DomainSID používán jako primární identifikátor.
 
8.3.2013 AreaGuard Neo 1.7.1710.0

Zásadní novinkou, kterou aktualizace přináší, je podpora hardwarových instrukcí při šifrování souborů, která významně zrychluje šifrování a zároveň snižuje systémové nároky. Jedná se o nové instrukce Intel AES-NI pro zrychlení šifrovacího procesu, pokud jsou tyto instrukce podporovány na klientské stanici procesorem (CPU), viz seznam podporovaných procesorů i bližší informace lze nalézt na: http://en.wikipedia.org/wiki/AES_instruction_set. Nejmohutnější podpora těchto instrukcí je v procesorech společnosti Intel, výpis konkrétních kompatibilních procesorů můžete nalézt zde: http://ark.intel.com/search/advanced/?s=t&AESTech=true

Dalším vylepšením je parametr doNotUpdate v konfiguraci převodů do SQL databáze, který Vám doporučujeme použít v případě nestandadrní konfigurace (např. změna SQL serveru, změna primárního identifikátoru stanice, externí spojení s SQL serverem přes XML soubory). Tímto parametrem určíte, že se konfigurace v XML souboru „NASF_Import.Auto_Batch-local.xml“ nebude přepisovat při aktualizaci AreaGuard Neo. Podrobný postup, jak lze použít parametr doNotUpdate, můžete nalézt na našem fóru: http://support.sodatsw.cz/entries/21308691-Konfigurace-pro-import-log%C5%AF-na-nelok%C3%A1ln%C3%AD-SQL-server

Dále byl dokončen kompletní překlad AreaGuard Neo do anglického jazyka, a to včetně manuálu, který je nyní sjednocen do jednoho PDF souboru a obsahuje nápovědu v obou jazycích: http://data.sodatsw.cz/pdf/manual_agneo.pdf

Dostupné opravy v této verzi řeší především možný konflikt s antivirovou ochranou od společnosti ESET, kdy mohlo docházet k zamrzání systému i zpomalení průzkumníku při procházení složek. Také je ošetřena situace, kdy na pevném disku není dostatek místa pro zašifrování souboru. Další oprava řeší chybu při synchronizaci přesměrovaných adresářů uživatelského profilu (WinXP), kdy ve výpisu synchronize byla u souborů hláška "parametr není správný". Dále byla změněna přípona u dočasného skrytého souboru, který se používá při šifrování, nyní je přípona "~fencr~" a také již nedochází k zanechání takového dočasného souboru, který se nestihl zašifrovat (např. kvůli vypnutí stanice).

 
26.10.2012 AreaGuard Neo 1.6.1612.0

Aktualizace řeší především podporu nových operačních systémů Microsoft Windows Server 2012 a Microsoft Windows 8. Na operačním systému MS Windows 8 AreaGuard Neo klient již podporuje .NET Framework 4.0. Pro serverovou část je podporován databázový SQL Server 2012. Instalační průvodce na serveru je nyní přehlednější a obsahuje podrobnější popis některých kroků. V Admin konzoli je zjednodušeno procházení struktury Active Directory a v průvodci nastavení pak rozšířené nastavení politik pro šifrování výměnných médií. Během případné odinstalace klienta AreaGuard Neo je možnost ignorování síťových lokací, které se následně nebudou dešifrovat. Aktualizace také obsahuje opravy, které se týkají nežádoucího zašifrování chráněných souborů při přesměrované složce Data Aplikací, dešifrování dat z výměných médií pomocí aplikace AreaGuard Neo Portable, spouštění dokumentů ze sítě pomocí MS Office a další opravy.

  
16.8.2012 AreaGuard Neo 1.5.1526.500
Aktualizace řeší optimalizaci instalačního procesu na serveru, kdy krok přidávání instalačních balíčků do Component Manageru byl několikanásobně zrychlen oproti předchozím verzím. Aktualizace také obsahuje novou verzi šifrovacího ovladače "fencr.sys", který zajišťuje spolehlivější šifrování dat.
 
 
29.6.2012 AreaGuard Neo 1.5.1524.0
Funkční aktualizaci AreaGuard Neo 1.5 přináší významné doplnění funkcionality AreaGuard Neo, zejména v oblasti šifrování dat na periferní zařízení. Koncept šifrování souborů na periferní zařízení (např. USB disk) byl přepracován a doplněn o možnost šifrování pomocí jednorázového klíče. Takto zašifrovaná data jsou pak sekundárně chráněna pomocí hesla známého pro uživatele a k dispozici pro dešifrování pomocí aplikace AreaGuard Neo portable. Díky tomu dokáže AreaGuard Neo zabezpečit data i při přenosu do zařízení nebo sítě mimo organizaci a zabezpečení.
Součástí nové aktualizace je opět také další významné zrychlení synchronizace objektů s ActiveDirectory, díky čemuž lze efektivně používat AreaGuard Neo i ve větších sítích. Toto má velmi pozitivní dopad například při spouštění administrátorské konzole.
AreaGuard Neo 1.5. obsahuje také BETA verzi podpory pro Windows 8 Release Preview.
 
6.4.2012 AreaGuard Neo 1.4.1449.0

Aktualizace se týká všech součástí aplikace a je zaměřena na rozšíření stávající funkcionality a zjednodušení instalace v typických prostředích. V rámci rozvoje AreaGuard Neo je nově k dispozici možnost autentizace do operačního systému prostřednictvím vlastního credential provider AreaGuard Neo logon. Oficiálně jsou podporovány autentizační hardware předměty od společnosti SafeNet. Pro zjednodušení prvotního nastavení byl přepracován průvodce, který umožňuje detailnější konfiguraci defaultního nastavení, které je aplikováno všem klientům. Instalaci zjednodušuje nový instalátor, který umožňuje pohodlnější instalaci v typických prostředích. Pohodlnost práce s administrátorským rozhraním zvyšuje zrychlení synchronizace s Active Directory. 

 
2.2.2012 AreaGuard Neo 1.3.1349.500
Do trial verze AreaGuard Neo přidány nové funkce z verze 1.3.1348 (možnost šifrování na síti, šifrování výměnných médií). Dále upravena síťová část šifrovacího driveru. Úprava řeší možné problémy spojené s prvotním zašifrováním již existujících souborů na síti.
 
11.1.2012 AreaGuard Neo 1.3.1348.0
Přidány nové zásadní funkce. AreaGuard Neo se nyní honosí šifrováním na síti a s ním novou záložkou Sdílená data v admin GUI. Dále je nyní dostupné šifrování výměnných médií a 2 možnosti obnovy nastavení uživatele při jeho poškození a bez možnosti spojení se serverem. Pokud máte některou ze starších verzí AreaGuard Neo budete muset dodržet určitý postup:
Pokud nemáte, aktualizujte na verzi 1.2.1308. Zažádejte si o nové licenční číslo na licence@sodatsw.cz. Vložte do admin GUI. Produkt aktivujte dle návodu a teprv po aktivaci aktualizujte na verzi 1.3.1348. Omlouvám se za komplikace a děkujeme za pochopení.
Dále bylo opraveno logování a zakazování složených zařízení, jako např. multimediální klávesnice, detaily zobrazení Bezpečnosti dat v systray, špatně zobrazovaný stav systému systray ikonou těsně po instalaci či aktualizaci a nebo např. nemožnost odebrat výchozí nastavení šifrování uživatelského profilu.
 
5.12.2011 AreaGuard Neo 1.2.1308.0
V této verzi byly přídány nové položky do instalčního menu. Zjednodušili jsme výběr instance při instalaci produktu. V administrátorské konzoli - GUI jsme přidali nové položky včetně nových dialogů. Tato verze obsahuje opravu drobných chyb, které se vyskytovali v předchozí verzi.

10. 8. 2011 AreaGuard Neo 1.1.1285.500
Verze, mimo spousty drobných úprav a oprav, přináší např. indexaci databází, která aplikaci znatelně urychlí na úrovni serveru. Zrychlila se také, a graficky pozměnila, záložka "Výměnná zařízení". Dále jsme si také pohráli s optimalizací využití paměti aplikace.

10. 8. 2011 AreaGuard Neo 1.1.1223.0
V první řadě se skrze celou aplikaci objevují nové texty v českém jazyce. Směrem k bezpečnosti jsem poupravili krok v instalaci, který zobrazoval hesla automaticky generovaných servisních účtů. Znatelně se zrychlila databáze a dialogy. Opravili jsme chyby, které znepříjemňovaly používání aplikace, jako např. přejmenovaní adresáře na disku C klientských stanic, předání klíče jinému uživateli, padání systray komponenty nebo že se AreaGuardNeo_Installer instaloval na servery.

30. 5. 2011 AreaGuard Neo 1.1.1195.1
V této verzi přibyla možnost aktivace produktu přes konzolovou aplikaci, náhodně generovaná hesla servisních účtů při instalaci a v edici BETA dokonce podpora síťového šifrování. Byly opraveny chyby, kdy aktivace produktu špatně probíhala pod UAC a při update se nerestartovala klientská stanice. Opraveny byly také koláčové grafy v záložce Lokální adresáře a nezobrazování některých šifrovaných lokací v systray GUI.

28. 4. 2011 AreaGuard Neo 1.1.1177.0
Nejvíce změn prodělala administrátorská konzole, kde byla přidána podpora aktivace produktu na základě nové licenční politiky, možnost odmazání starých aktualizačních balíčků, ruční přepnutí lokalizace, ve Správě klientů přibylo akční tlačítko umožňující přejít přímo na kartu počítače, hint bubliny a rozšířené informace o nešifrovaných datech. Na klientech se nyní automaticky nastaví lokalizace dle operačního systému. V této verzi se také opravilo mnoho chyb jako vytížení procesoru služvou wmiprvse.exe, chybné odkazy na XML s kritickými problémy, chybné sumy aktivity stanic, chybné sumy, SN a HWID u Výměnných zařízení při prvních výskytech nebo oprava špatného vyhodnocení pokusu použítí cizího klíče.

1. 4. 2011 AreaGuard Neo 1.1.1156.0
Nový bezpečnostní nástroj od společnosti SODATSW spol. s r.o. Inovativní přístup k ochraně dat na koncových stanicích odráží 10 leté zkušenosti s vývojem aplikace AreaGuard. AreaGuard Neo využívá kombinace funkcí on-line transparentního šifrování a proaktivního logování, což snižuje dobu potřebnou k nasazení do reálného provozu.
Klíčové funkce: - Centrální správa řešení prostřednictvím administrátorské konzole - Snadná distribuce politik a aktualizací prostřednictvím Patch klienta - Snadná evidence, záloha a přidělení šifrovacích klíčů uživateli - Monitoring aktuálního stavu klienta na koncové stanici - Snadné nastavení politik pomocí proaktivního logování informací - Omezení pohybu dat na výměnných zařízeních pomocí restrikcí. - Ochrana dat na koncové stanici prostřednictvím symetrické kryptografie - Použití silného algoritmu AES 256 bit - Plná podpora Microsoft Active Directory - Možnost integrace do stávajícího PKI organizace - Databáze postavená na efektivním nástroji Microsoft SQL
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.